Bestyrelse

Formand:Jørgen Lyng Nielsen (Kalundborg)
email formand@dansklmc-klub.dk tlf 50572668 (efter kl 17)
Næstformand:Kurt Gjelstrup-Jørgensen (Roskilde)
Kasserer:Per Thuesen (Ishøj) email
Kasserer@dansklmc-klub.dk
Bestyrelses medlem: VestAnnegrete Larsen (Aabenraa)
Bestyrelses medlem: VestHelle Skov (Hørning)
Bestyrelses medlem: ØstOve Petersen (Ringsted)
Bestyrelses medlem: ØstPer Beier Baage (Brøndby Strand)
Suppleanter: VestBrian Jørgensen (Gelsted)
Suppleanter: ØstVagn Sørensen (Søllested)
Revisor: Bente Bøgvad (Vordingborg)
Revisor suppleant: Vita Nielsen (Hornsyld)