Medlemskab i Dansk LMC Klub

Kunne du have lyst til at deltage I vores hyggelige klub hvor det sociale er i centrum? Vi vil glæder os til, at se dig som medlem i Dansk LMC Klub, og møde jer på et træf.
Klubben er kun for ejere af LMC Campingvogne eller autocamperer.
Din indmeldelse vil først være gældende fra den dag, vi har modtaget din indbetaling på kr. 200,00 som dækker kontingentet.
Ved indmeldelse efter 1 august vil kontingentet være at regne for året efter.

Betaling: Mobile pay nr. 401310 eller Via Netbank, til Nordea Reg. nr.1317 konto nr. 8477-886-982

Eller ved indmeldelse til kasserer Per Thuesen. Email:kasserer@dansklmc-klub.dk

Dansk LMC Klubs historie

Klubbens opstart skete på www.Campingferie.dk debat forum med et oplæg som Allan Hansen havde lavet d. 16.09.2005.

Efter Allan havde samlet positive tilkendegivelser, fik han en aftale med Østsjællands Caravan Center, om at vi måtte bruge deres lokaler til en stiftende generalforsamling d. 26.11.2005.

Tilstede var der ca. 20 campister fra hele Danmark, og efter en konstruktiv gennemgang og til retning af vedtægter, blev den første bestyrelse valgt.

Formand: Allan Hansen medlem nr. 1
Næstformand: Henrik Zaar medlem nr. 2
Kasserer: Jørgen L. Nielsen medlem nr. 3
Sekretær/ Web master: Otto Olsen medlem nr. 4
Bestyrelsesmedlem: Svend Erik Gammelgaard medlem nr. 5

Suppleanter.
Poul Erik Hejlstrup medlem nr. 6
Karin Hansen medlem nr. 1

Vi voksede til 73 medlemmer det første år, godt hjulpet af det hedengangne Fredensborg Caravancenter, som ved deres åbent hus gav gratis medlemskaber af klubben og hjalp med porto ved brev udsendelse, men også Brønderslev, Krone og Ikast hjalp økonomisk, med at sponsorere medlemskaber.

Brønderslev Caravan center og Østsjælland Caravan center har hjulpet i gennem hele klubbens levetid, med støtte til træf, gaver og flotte gevinster, og ikke mindst med altid at have tid til at give råd hvis et medlem har brug for teknisk viden.

Fra klubbens start har det været hyggen, som har været i højsædet, dvs. det sociale i at mødes til forskellige træf og arrangementer, vi hjælper også med tekniske ting.
Vi har bl.a. været i Ribe til Sort sol, Byaasgaard Frederiksværk til krudttræf, Randbøldal fabriks besøg på Isabella, Odense camping, Storebælt camping og mange mange flere steder. Vi har også haft træf i Tyskland i Harzen, Hamborg, Rendsborg, Rhinen og bestemt ikke mindst vores fabriks besøg på LMC fabrikken i Sassenberg samt deltaget i vinter træf i Østrig arrangeret af Østsjælland Caravan Center.

Vi kunne i 2015 holde vores 10 års jubilæum på Bøsøre Strand Camping med en god fest, og mon ikke at festen vil blive gentaget ved næste jubilæum.

Vi deltager også i forhandlernes åbent hus og ved messer, eks. Aalborg campingmesse og Ferie for alle i Herning.

Pt. er vi omkring 75 medlemmer.

Bestyrelsen:
Formand: Jørgen Lyng Nielsen (Kalundborg) email formand@dansklmc-klub.dk tlf 50572668 (efter kl 17)
Næstformand : Kurt Gjelstrup Jørgensen (Roskilde)
Kasserer: Per Thuesen (Ishøj)
Bestyrelses medlem: Annegrete Larsen (Aabenraa)
Bestyrelses medlem:Helle Skov (Hørning)
Bestyrelses medlem: Ove Petersen (Ringsted)
Bestyrelses medlem: Per Beier Baage (Brøndby Strand)

Suppleanter:
Brian Jørgensen (Gelsted)
Vagn Sørensen (Søllested)

Revisor: Bente Bøgvad (Vordingborg)
Revisor suppleant: Vita Nielsen (Hornsyld)